Chúng tôi có thể lưu trữ các thông tin định danh mang tính kỹ thuật khi bạn sử dụng dịch vụ của Tinh tế. Các thông tin này có thể bao gồm loại trình duyệt hoặc thiết bị mà bạn sử dụng. Chúng tôi chỉ sử dụng dữ liệu này để quản trị hệ thống và không lộ ra ngoài.

Bảo mật thông tin

Chúng tôi cam kết giữ bảo mật đối với dữ liệu mà bạn cung cấp. Chúng tôi đã có sẵn quy trình và biện pháp kĩ thuật để ngăn chặn các nguy cơ có thể xảy ra.