[Tài chính 2 tỷ] Cần tìm đất nền khu vực Sài Gòn hoặc lân cận

Khách em:
+Cần tìm đất nền khu vực Sài Gòn hoặc lân cận (không dự án, không vướng pháp lí)
+Tài chính: 2 tỷ
Anh chị sale hoặc chính chủ có thì nhắn em