[Tài chính 150 tỷ - 200 tỷ]Cần mua tòa nhà khu vực quận 1 khu Lê Thánh Tôn hoặc xung quanh

Cần mua tòa nhà khu vực quận 1 khu Lê Thánh Tôn hoặc xung quanh, tài chính 150 tỷ - 200 tỷ.