Sàng lọc pháp lý dự án BĐS

Sàng lọc pháp lý dự án BĐS

  • Quy hoạch chi tiết
  • Chứng nhận quyền sử dụng đất
  • Giấy phép xây dụng
  • Giấy thông hành
  • Hình thức sở hữu