Phát triển nhân tài BĐS Việt Nam

Phát triển nhân tài BĐS Việt Nam
Diễn đàn HTMG BDS là môi trường đào tạo chuyên sâu trong lĩnh vực bất động sản tại Việt Nam. Với mục tiêu phát hiện và bồi dưỡng nhân tài ngành bất động sản, cung cấp không chỉ kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn mà còn các cơ hội đầu tư bất động sản tại Việt Nam và trên thế giới.

SỨ MỆNH CỦA DIỄN ĐÀN

DIỄN ĐÀN tin rằng các thế hệ tiếp theo của ngành bất động sản sẽ ngày càng chủ động trong việc tìm kiếm và lĩnh hội những kiến thức chuyên sâu và kiến tạo nên một môi trường kinh doanh và đầu tư bất động sản ngày càng chuyên nghiệp, hội nhập với thế giới.

TẦM NHÌN

Trở thành một trong những học viện đào tạo chuyên sâu về bất động sản hàng đầu Việt Nam.

SỨ MỆNH

Tiên phong trong việc phát triển nội dung và công nghệ đào tạo để đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng so sự biến đổi và phát triển nhanh chóng của ngành bất động sản.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Định hướng khách hàng, Thương hiệu uy tín, Đổi mới hàng ngày, Cùng nhau Phát triển.