[Ngân sách 2500$] Cần Thuê Villa An Phú - Thảo Điền 5 phòng ngủ

Thuê Villa An Phú - Thảo Điền
_5 phòng ngủ (4 phòng lớn)
_Hồ bơi (share đều được) + sân vường
_ Ngân sách 2500$
_ Đầu tháng 6 có thể dọn vào cuối tháng 5