[Ngân sách 20 triệu/tháng] Cần thuê mặt bằng kinh doanh cơm văn phòng, khu vực thủ đức, Q9

Cần thuê mặt bằng kinh doanh cơm văn phòng, khu vực thủ đức, Q9, tc 20tr.