Hướng dẫn nhận Push, Like, Reply, Message ngay trên Telegram không cần truy cập diễn đàn

Hướng dẫn nhận thông báo từ Mặt Bằng Kinh Doanh thông qua ứng dụng Telegram

  1. Cài đặt Telegram và đăng ký tài khoản qua SĐT
  2. Kết nối với Telegram bằng cách Click link sau: t.me/1housing, Chạm vào Start để nhận “Chat-ID”
  3. Nhập Chat-ID và Hồ sơ của bạn