Đất Đá bạc 6.5 tỷ

Giá: 6,5ty

https://goo.gl/maps/bCeBPDAfSHoM5WKk8