Đất bàu chinh 10*55 Giá: 850tr

Đất bàu chinh
10*55
https://goo.gl/maps/NLkMSuR5niW78NBc7
Đường thông bê tông
Giá 850tr