Đất bán ở Bàu Chinh Giá 750tr đường chuẩn bị ủi lên nhựa

Đất bán ở Bàu Chinh Giá 750tr đường chuẩn bị ủi lên nhựa
https://goo.gl/maps/eG6JA4L7AcuzZFQG7