Cho thuê nhà

Cho thuê nhà điện tích 10m×14m ở lộ vòng cung, p Phước Thới Q ô môn TP Cần Thơ