Cần tìm mua 2PN The Sun Avenue. Tài chính dưới 4tỷ

Cần tìm mua 2PN The Sun Avenue. Tài chính dưới 4tỷ. AC có hàng hợp tác :