Cần tìm biệt thự đường nội bộ quận 3 mở showroom cafe Review công nghệ 🏆 Thưởng: 40.000.000 VND

Cần tìm 500m2 biệt thự đường nội bộ quận 3 mở showroom cafe Review công nghệ

Yêu cầu:

  • Khu vực: Quận 3

  • Diện tích: 400-600m2

  • Tài chính: 5-7000 USD

Cần ký hợp đồng trước tháng 8/2021
Hình thức hợp tác: chào nhà qua
Liên hệ: 0902549509