Cần thuê Villa có pool - Q2

Khách thân người Malay cần thuê Villa có pool - Q2

  • Yêu cầu: (như hình) - NỘI THẤT HIỆN ĐẠI , CÓ POOL , 2-3 pn
  • Ngân sách: Max 3.700usd
  • Hd ít nhất 1 năm - Move in cuối tháng 1

image