Cần thuê nhà làm Cafe Fast Food

C Thảo cần làm Cafe Fast Food
Đã Có Trường Sơn cần thuê ở trục trần hưng đạo nguyễn thị Minh Khai A Hà - 0989793540

a Còn cty phần mềm Lina quang trung tầm cần thuê nhà tâm 30tr

Cần thuê nhà làm thời trang định phí : 3000$

Kh Hoa 2k 6b cần thuê nhà ở Nguyen Thai Son 0935408991