Cần thuê nhà để kinh doanh

Cần thuê nhà làm để inh doanh
Khu vực quan tâm (tuyến đường, phường, quận):
Diện tích (m2), ngang(m), dài (m) tối thiểu:
Số lầu:
Ngân sách:
SĐT liên hệ: