Cần thuê mb kinh doanh cơm văn phòng, khu vực thủ đức, Q9, tc 20tr

Cần thuê mb kinh doanh cơm văn phòng, khu vực thủ đức, Q9, tc 20tr.