Cần thuê mặt bằng để kinh doanh

Cần thuê nhà lớn để làm ăn. Liên hệ 099888878