Cần thuê kho xưởng khu vực Q5-6 DT: 100m2

Cần thuê kho xưởng khu vực Q5-6, nếu có ở gần Phường Cầu Kho Q1 thì càng tốt, dt 80-100m2.
ACE có hàng hợp tác ạ, thanks all