Cần mua đất làm nhà xưởng tại hooc môn hoặc củ chi. Ngang 10m dài 25m. Tài chính 4 tỷ

Cần mua đất làm nhà xưởng tại Hooc Môn hoặc Củ Chi
Ngang 10m dài 25m.
Tài chính 4 tỷ.