5300m2 Sông Xoài 2 Láng Lớn Châu Đức BRVT

5300m2 Sông Xoài 2 Láng Lớn Châu Đức BRVT
750 triệu/xào
2 đường trước sau đã trải nhựa, bên hông chưa có đường vô
Tổng: 5 tỷ