[30 SHINE] Thuê mặt tiền mở salon tóc Nam

Cần thuê nhà mặt tiền trên 8m hoặc góc 2MT trên 7m làm salon tóc nam 30Shine
30Shine là chuỗi salon tóc nam đầu tiên Việt Nam đặt lịch qua mạng online. Để đáp ứng nhu cầu phát triển 30Shine chúng tôi cần thuê nhiều nhà vị trí đẹp với yêu cầu như sau:

  • Nhà một mặt tiền trên 12m hoặc nhà góc 2MT trên 7m
  • Giá thuê từ 45 đến 90 triệu
  • HĐ thuê 5 năm
  • Cọc tối đa 3 tháng, thanh toán 3 tháng, mỗi 2 năm tăng 10%
  • Các tuyến đường quan tâm: tất cả các tuyến đường chưa có 30Shine.

LH: 0902549509 A Thái